logo

EAJG lanceert de Israël-Palestina stemwijzer voor de Europese Parlementsverkiezingen

14-05-2014 11:07

PERSBERICHT

14 mei 2014

Steun bij Nederlandse partijen voor Europese stappen tegen het nederzettingenbeleid

Nederlandse partijen steunen in meerderheid het labelen van producten uit de Israëlische nederzettingen op bezet Palestijns gebied en het uitsluiten van deze nederzettingen van fondsen en subsidies verstrekt door de Europese Commissie. Dit blijkt uit de stemwijzer die Een Ander Joods Geluid vandaag lanceert over de Israël/Palestina-standpunten van tien partijen die op 22 mei meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen. Max Wieselmann, directeur van Een Ander Joods Geluid: “Een actief Europees beleid, onder meer door labeling, draagt bij aan het realiseren van een tweestatenoplossing en aan een einde van de bezetting. Wij zien hier gelukkig in grote mate steun voor, van links tot rechts”.

Naast labeling komen ook andere thema's aan de orde in de stemwijzer. Het opschorten van het EU-Israël Associatieakkoord indien Israël zijn nederzettingenbeleid voortzet kan op instemming rekenen bij partijen aan centrumlinkse kant. Brede politieke steun is er voor het in het vooruitzicht stellen van een intensievere samenwerking met zowel Israël als de Palestijnen indien vooruitgang wordt geboekt met vredesonderhandelingen. Tegelijkertijd wijst een overgrote meerderheid van de partijen het verminderen van steun aan de Palestijnse Autoriteit af in het geval dat er geen vorderingen worden gemaakt in het vredesproces.

Max Wieselmann: “De meeste partijen kijken genuanceerd naar het Israëlisch-Palestijnse conflict, en er is een brede erkenning dat de nederzettingenpolitiek een obstakel vormt voor vrede. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd roepen wij de partijen op zich meer in te zetten voor een prominente rol van de EU in het vredesproces - de meeste partijen zijn daar nu nog te terughoudend in. Wij zien dit als onderdeel van het streven naar een gemeenschappelijk buitenlandbeleid van de EU”.

Laatste persberichten