logo

Blog: Tent of Nations: 'voor elke boom die gekapt is zullen we er twee terugplanten'

28-05-2014 13:13

Vorig jaar september oogstte ik samen met vrijwilligers en de familie Nassar twee weken lang druiven. Elke dag weer gingen we naar de vallei om druiven te plukken, om vervolgens op dezelfde dag nog van de druiven siroop en wijn te maken. Voetbalvelden vol met druivenranken, appel- en abrikozenbomen. Een paar uur geleden was ik weer in deze vallei. Het mooie, groene vruchtbare land is veranderd in een maanlandschap met hier en daar een appel op de grond en wat stukken van de verwoeste bomen. Daher struint mompelend over zijn land, hij kan het niet geloven. Waarom zou iemand een boom stukmaken? Zijn boom, zijn land, zijn ziel.

©Daniel Silas Adamson

Daher Nassar op het stuk land waar de bomen vernietigd zijn.

De Palestijnse christelijke familie Nassar heeft een boerderij in de heuvels van Bethlehem. Bishara Nassar, de vader van de huidige generatie Nassars, wilde van zijn boerderij een plaats maken van dialoog en vrede. Een plaats waar iedereen welkom is ongeacht nationaliteit, ras of religie. Bishara, dominee en boer, weigerde mensen als zijn vijanden te zien, ongeacht hun daden. Vandaag dragen zijn kinderen Daher, Daoud en Amal met hun organisatie 'Tent of Nations' zijn boodschap uit.

Ondanks erkende eigendomspapieren uit 1916 en het feit dat het land binnen internationaal erkende grenzen van Palestina ligt, verklaarde Israël 23 jaar geleden dat het land waar de familie leeft van de staat Israël is. Tot op de dag van vandaag is de familie verwikkeld in een dure juridische strijd voor het Israëlische gerecht. Het kostte de familie 180.000 dollar aan juridische kosten. Tijdens deze juridische strijd wordt het leven van de Nassars zo moeilijk mogelijk gemaakt. Ze hebben geen toegang tot elektriciteit en stromend water. Zonnepanelen en putten om regen in op te vangen worden illegaal verklaard, net als bomen, huizen en zelfs tenten. De belangrijkste toegangsweg tot de boerderij is afgesloten met stenen. Daarnaast hebben zij te maken met gewelddadige gewapende kolonisten die midden in de nacht de boerderij binnenvallen, de familie bedreigen en bomen kappen. De Israëlische staat verzaakt vaak om Palestijnen te beschermen tegen gewelddadige kolonisten.

Ondanks alle tegenslagen blijft de familie hoopvol en liefdevol. Wat er ook gebeurt 'they refuse to be enemies'. Volgens Amal Nassar is het belangrijk om niet in te gaan op de provocaties. 'Ze willen ons dwingen tot geweld of passiviteit maar wij kiezen een andere weg. De weg van geloof, hoop en liefde. We blijven openstaan voor iedereen. Deze mensen zijn niet slecht, hun acties zijn slecht. Ze zijn onwetend en onverschillig.'

Zo vertelt Amal, 'veel kolonisten weten vaak niet wat er gaande is. Ze begrijpen niet dat ze op ons land wonen. Het zijn vaak arme gezinnen uit Rusland, Oekraïne of Amerika en krijgen een huis en een uitkering aangeboden om in een nederzetting te komen wonen. Ze staan niet stil bij de consequenties. Ik heb kolonisten ontmoet uit nabijgelegen nederzettingen die niet eens wisten van ons bestaan, laat staan van onze problemen. Wij geloven in naastenliefde en ook de Thora schrijft voor, ken en heb je buren lief'. De Tent of Nations probeert mensen bij elkaar te brengen. Dit is belangrijk in een land waarin twee bevolkingsgroepen gescheiden van elkaar leven. Palestijnen ontmoeten alleen Israëli’s op checkpoints en andere vervelende situaties. Aan de Israëli wordt vaak van jongs af aan verteld dat Palestijnen slecht en gewelddadig zijn. Vaak ontmoeten ze maar weinig Palestijnen en horen ze vooral over gewelddadige incidenten. Tent of Nations probeert dit te doorbreken door haar deuren voor iedereen te openen.

Deze week kreeg de familie weer een enorme tegenslag verwerken. In april vonden ze wederom een sloopbevel voor hun bomen in de vallei. Zoals altijd tekenden ze bezwaar aan tegen het bevel. De familie kreeg bevestigd dat het bezwaarschrift was ontvangen en maakte zich op voor een nieuwe rechtsgang. Ondanks dat de zaak nog moest voorkomen werden zondagnacht 1500 druivenranken en fruitbomen vernietigd door het Israëlische leger. Dit is een nieuw dieptepunt voor de familie. Waar het voorheen kolonisten waren met illegale acties gaat het deze keer om een georganiseerde illegale actie van de Israëlische staat. De familie Nassar leeft in grote angst. Amal: 'Wij zijn hier op Palestijns grondgebied en het is ongelofelijk onrechtvaardig dat we ons moeten verdedigen voor een Israëlische rechtbank maar nu houdt de Israëlische staat zich niet meer aan haar eigen wetten.'

Daher en moeder Melada Nassar bij de verwoeste bomen.

Naast internationale wetten respecteert Israël haar eigen wetten dus ook niet meer. De enige verklaring die de Israëlische militaire autoriteiten geven voor de actie is dat de bomen illegaal waren. Ze weigeren een statement af te geven wanneer ze geconfronteerd worden met het feit dat ze de uitspraak van de rechtbank hadden moeten afwachten. De familie leeft in angst maar hun motivatie is niet te breken. 'Voor elke boom die gekapt is zullen we er twee terug planten. Wij zullen op ons land blijven, bestaan is weerstaan. Liefde is de weg en niemand kan ons dwingen te haten.'

Het enige wat Israël weerhoudt van verdere acties tegen de Tent of Nations en andere Palestijnse boeren is internationale steun en aandacht. Steun daarom deze bijzondere familie en alle Palestijnen van wie het dagelijkse leven zo ondragelijk moeilijk wordt gemaakt. Hopelijk maakt deze zaak ook duidelijk dat het geen conflict is tussen religies maar een conflict over land.

Benjamin Baars is het afgelopen jaar drie maanden in Israël en Palestina geweest, waarbij hij vrijwilligerswerk heeft gedaan bij de Tent of Nations.

©Foto's: Daniel Silas Adamson