logo

EAJG: Niemand wint met nieuwe ronde bloedvergieten

09-07-2014 11:39

PERSBERICHT

9 juli 2014

Een Ander Joods Geluid kijkt met afschuw naar het oplaaiende geweld in het zuiden van Israël en de Gazastrook. "Israëlische en Palestijnse burgers, of zij nou in Israël, de Gazastrook of op de Westelijke Jordaanoever wonen, hebben recht op bescherming en veiligheid. Burgers zouden geen slachtoffer moeten en mogen worden van raketaanvallen door Hamas en Palestijnse militanten op Israël, noch van luchtbombardementen door de Israëlische luchtmacht op de Gazastrook. Iedereen verliest met weer een nieuwe ronde bloedvergieten", aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Een vreedzame en duurzame oplossing in Israël en Palestina kan alleen bereikt worden door een Israëlisch-Palestijns vredesakkoord, waarbinnen de bezetting wordt opgeheven en de Palestijnen een eigen levensvatbare en onafhankelijke staat krijgen.

Het geweld van de afgelopen dagen werd voorafgegaan door de ontvoering van drie Israëlische tieners afgelopen juni, wier lichamen begin deze maand werden gevonden nabij de Palestijnse stad Hebron. De regering Netanyahu houdt Hamas, de machthebbers in de Gazastrook, voor de ontvoering en moord verantwoordelijk, hoewel over de daders en hun relatie tot Hamas tot vandaag de dag veel onduidelijkheid bestaat. Dat verhinderde het Israëlische leger niet in de weken dat de drie Israëlische tieners onvindbaar waren honderden Hamas-leden op te pakken op de Westelijke Jordaanoever. Tijdens deze militaire operaties vonden tien Palestijnen de dood. Na de vondst van de lichamen van de drie tieners werd een Palestijnse jongen uit Oost-Jeruzalem levend verbrand, naar later bleek door Joodse extremisten. De spanningen die hieruit voortvloeiden hebben hun weerslag gehad op de Gazastrook en het zuiden van Israël. Sinds afgelopen weekend vuren Palestijnse militanten een groot aantal raketten af op zuidelijk Israël - die gisteren zelfs zover kwamen als Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa - en voert Israël bombardementen uit op de Gazastrook. Inmiddels zouden 24 Palestijnen, zowel militanten als burgers, bij bombardementen zijn omgekomen, en kwamen de afgelopen 24 uur alleen al 165 raketten neer in Israël.

Jaap Hamburger: "Zowel in 2008/2009 als in 2012 heeft Israël een oorlog uitgevochten met Hamas in Gaza. Na de bij elkaar ruim vijftienhonderd doden in de Gazastrook en de vijftien in Israël, de grootschalige verwoesting van het gebied en alle angst en andere menselijke ellende die met dit geweld gepaard is gegaan, zijn we terug bij af. De taal van geweld zorgt alleen maar voor verdere radicalisering, immens verdriet en brengt vrede steeds verder buiten bereik. Niet wapengeweld maar politieke onderhandelingen ten behoeve van een einde aan de bezetting en een volwaardige tweestatenoplossing zijn de enige weg die op de langere termijn vrede en rust kunnen brengen in Israël en Palestina".

Laatste persberichten