logo

EAJG: burgers aan beide zijden betalen bloedige prijs voor Israëlisch grond-offensief

19-07-2014 18:23

PERSBERICHT

19 juli 2014

Een Ander Joods Geluid is geschokt dat Israël de strijd om de Gazastrook – anders dan tijdens de laatste aanval, in 2012 - heeft uitgebreid met een grondoffensief binnen de Gazastrook.

"Wat we hebben geleerd van een dergelijk grondoffensief, in 2008/2009 is dat de burgers in Gaza en Israël degenen zijn die daarvoor de prijs zullen betalen. Militair geweld tegen de Gazastrook heeft in 2008/2009 niets opgelost, het heeft in 2012 niets opgelost en het zal in 2014 niets oplossen. De Israëlische regering deed beter zijn energie te steken in onderhandelingen over een wapenstilstand die erop gericht is de al 7 jaar durende blokkade van de Gazastrook op te heffen en de veiligheid van Israëlische burgers te garanderen. Daartoe is van Palestijnse zijde een constructief 10-puntenplan bekend gemaakt, dat voorziet in een wapenstilstand voor 10 jaar. In plaats daarvan heeft de leiding van Israël voor de derde maal in 6 jaar gekozen voor militaire verdere escalatie," aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

Hamburger benadrukt dat ook Hamas, als machthebber in Gaza, de verantwoordelijkheid heeft om tot een vreedzame oplossing te komen. "Het afschieten van raketten op Israël is een oorlogs-misdaad, veroorzaakt grote angst onder de Israëlische bevolking en draagt slechts bij aan het gebruik van geweld over en weer. De leiding van Hamas dient zich af te vragen wat raketten toevoegen aan het veilig stellen van de rechten van de burgerbevolking van Gaza."

Een Ander Joods Geluid heeft al eerder gepleit voor een staakt-het-vuren als opstap naar een langdurige wapenstilstand en ziet als blijvende oplossing voor het geweld in de Gazastrook en Israël alleen een diplomatiek-politiek perspectief. Een einde aan Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden, het steunen van Palestijnse verzoening en een serieus en evenwichtig  vredesproces om tot een onafhankelijke Palestijnse staat te komen is het enige dat op de lange termijn voor rust en vrede kan zorgen voor Palestijnen en Israëli's. Grootschalig oorlogsgeweld, waarbij tot nu toe al meer 300 Palestijnse burgers en 1 Israëlische burger om het leven zijn gekomen, brengt een stabiele en normale situatie alleen weer verder uit zicht voor beide partijen.

Laatste persberichten