logo

Tijd voor echte oplossingen na afsluiten langdurig staakt het vuren tussen Israël en Hamas

02-09-2014 15:18

PERSBERICHT

2 september 2014

Israël en Hamas hebben vorige week een staakt het vuren van onbepaalde duur weten te bereiken. Een Ander Joods Geluid is verheugd en opgelucht dat de wapens zwijgen, omdat hiermee hopelijk een einde komt aan het geweld en het bloedvergieten waar Palestijnse en Israëlische burgers de afgelopen weken zo onder geleden hebben. “Een staakt het vuren is op de langere termijn echter niet genoeg. Het is tijd voor echte oplossingen. Een einde aan de blokkade van Gaza, de wederopbouw van de Gazastrook, serieuze en evenwichtige vredesonderhandelingen voor een Palestijnse staat en een prijs verbinden aan het in standhouden van de bezetting: het is allemaal noodzakelijk om een volgende ‘ronde van geweld’ te voorkomen”, aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

Meer dan 2.100 Palestijnen en 70 Israëli’s zijn in de recente oorlog om het leven gekomen. Aan Palestijnse zijde betreft het voor het overgrote deel burgers, waaronder ruim 500 kinderen. Bij zware lucht- en zeebombardementen door het Israëlische leger op de Gazastrook zijn hele gezinnen gedood, sommige in hun slaap of op de vlucht. De verwoesting in de Strook is van een onvoorstelbare omvang. De willekeurige raketaanvallen van Hamas en extreme Palestijnse groeperingen op Israël hebben wekenlang paniek gezaaid onder Israëlische burgers, en tot verschillende doden en tientallen gewonden geleid - het dodental is door Israëls succesvolle luchtafweer gelukkig beperkt gebleven. 

Dit geweld leidt partijen op een doodlopende weg, en moet stoppen. “Dat kan alleen door werk te maken van politieke onderhandelingen en gematigde krachten te versterken”, aldus Jaap Hamburger. “De blokkade van de Gazastrook moet worden opgeheven, zodat het gebied weer kan ademen. De heropbouw van de Strook mag niet belemmerd worden, en de gehele internationale gemeenschap, met inbegrip van Nederland, moet erop toezien dat Gaza er weer bovenop komt. Nu, meer dan ooit, is het tijd om werk te maken van de erkenning van een Palestijnse staat, en van een einde aan Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden. Daarvoor zou voor het in standhouden van de bezetting een - letterlijke - prijs betaald moeten worden - bedrijven en instellingen, uit welk land dan ook, die actief zijn in de illegale Israëlische nederzettingen en die profijt trekken van de bezetting moeten daarvan de gevolgen ondervinden. Maak tevens werk van serieuze en evenwichtige politieke onderhandelingen. Tenslotte is het de allerhoogste tijd een verzuim goed te maken: Nederland en de EU dienen zo spoedig mogelijk de Palestijnse staat internationaal voluit te erkennen, om zo hun steun voor een twee-statenoplossing kracht bij te zetten”.

Laatste persberichten