logo

Israël-Palestina-beleid van Timmermans was vaak teleurstellend

17-10-2014 15:56

PERSBERICHT

17 oktober 2014

Een Ander Joods Geluid neemt met gemengde gevoelens afscheid van Frans Timmermans als Minister van Buitenlandse Zaken. ‘Als Minister was zijn Israël-Palestina-beleid vaak teleurstellend. De steun voor een Palestijnse VN-statusophoging, waar hij als Tweede Kamerlid nog vurig voor pleitte, ontbrak. Er kwam geen initiatief, ondanks zijn sterke pro-Europese houding, om de EU een prominente rol te laten spelen in het vredesproces’ aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

In de afgelopen twee jaar is Timmermans er niet in geslaagd zijn stempel op het Israël-Palestina-beleid te drukken zoals dat, gezien zijn optreden als Tweede Kamerlid voor de PvdA, in de lijn der verwachting lag. Daardoor zat er vaak weinig verschil in beleid tussen hem en zijn voorgangers Rosenthal (VVD) en Verhagen (CDA). ‘Dat is extra teleurstellend omdat het vijf voor twaalf is in Israël en Palestina. De twee-statenoplossing staat op het punt van omvallen. Er wordt volop doorgebouwd in de nederzettingen. De spanning in de bezette gebieden stijgt. De Gaza-oorlog was een menselijke catastrofe, een die voorkomen had kunnen worden als er oprecht werk was gemaakt van vrede. De huidige koers in de regio is desastreus voor Israëli’s en Palestijnen’ aldus Jaap Hamburger.

Over Timmermans’ verdediging van het ontmoedigingsbeleid - erop gericht om Nederlandse bedrijven te wijzen op de risico’s van het aangaan van economische relaties met Israëls nederzettingen - was een Een Ander Joods Geluid overigens wel te spreken.

Een Ander Joods Geluid spreekt de hoop en verwachting uit dat Timmermans’ opvolger Bert Koenders een meer confronterende en rechtvaardiger koers zal varen, een koers die Israël een spiegel voorhoudt en paal en perk stelt aan het nederzettingenbeleid, het grootste obstakel voor vrede - in woord én daad. ‘Erken een onafhankelijk Palestina. Stel sancties in tegen het nederzettingenbeleid. Pleit voor een Europese voortrekkersrol in het vredesproces. Dáár is Israël pas echt bij gebaat’.

Laatste persberichten