logo

De Israëlische afscheidingsmuur

Een Ander Joods Geluid is fel gekant tegen de Israëlische Afscheidingsmuur waarvan de bouw in 2002 is begonnen en die nu voor circa 60% is voltooid. Hoewel Een Ander Joods Geluid vindt dat Israël, net zoals elk ander land, zijn grenzen mag beveiligen, zijn we van mening dat de Muur op geen enkele manier fundamenteel bijdraagt aan de veiligheid van Israël. De Muur en haar verloop, grotendeels over bezet Palestijns gebied, betekent verder een grove schending van het internationaal recht.

In 2004 bracht het Internationaal Gerechtshof een advies uit waarin de Muur als illegaal werd aangemerkt, indruisend tegen het internationaal recht aangezien het illegaal is om als een bezettende macht te bouwen op bezet, in dit geval Palestijns, gebied. Sinds het begin van de bouw in 2002 heeft een scala aan organisaties, van de VN tot verschillende mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Israëlische organisaties als Peace Now en B’Tselem, zich uitgesproken tegen de bouw van de Muur op bezet Palestijns gebied. Dit vanwege de illegaliteit van de Muur en, vooral, vanwege de negatieve invloed die de Muur heeft op het bestaan van veel Palestijnen. De Afscheidingsmuur heeft geleid tot een sterke beperking van hun vrijheid van beweging en geleid tot grootschalige annexatie van Palestijns land. 

Een Ander Joods Geluid heeft begrip voor het Israëlische argument dat men zich wil beschermen tegen terreur en geweld door Palestijnse militanten. De mate waarin de Muur daar echter fundamenteel een einde aan heeft gemaakt is door velen ernstig in twijfel getrokken.

Daarnaast is Een Ander Joods Geluid van mening dat het bestaan van de Muur de zo gewenste dialoog tussen Israëli’s en Palestijnen alleen maar verder van huis brengt, door een fysieke barrière op te werpen die leidt tot frustratie en woede aan Palestijnse zijde en het ‘onzichtbaar’ worden van de Palestijnen aan Israëlische zijde. Het bestaan van de Afscheidingsmuur bemoeilijkt een twee-staten-oplossing. Er bestaat de reële kans dat veel gebieden op de Westelijke Jordaanoever die nu ingeklemd worden tussen de Muur en Israël - een gebied met veel grote Israëlische nederzettingen - op de lange termijn ingelijfd zullen worden door Israël, wat de oprichting van een territoriaal levensvatbare Palestijnse staat nog verder zal bemoeilijken. De hele loop van de Afscheidingsmuur - rondom de grote nederzettingen nabij de Groene Lijn - lijkt dan ook vooral als doel te hebben de grote nederzettingenblokken bij Israël te annexeren in het kader van een toekomstig vredesakkoord.

Verdere documentatie: