logo

Strategische moment voor erkenning Palestina al lang en breed aangebroken

20-11-2014 16:20

PERSBERICHT

20 november 2014

Een Ander Joods Geluid vindt dat het ‘strategische moment’ om Palestina te erkennen al lang en breed is aangebroken. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders sprak woensdag 19 november in de Tweede Kamer over dit ‘strategische moment’ als het moment waarop Nederland - in de toekomst - tot erkenning van Palestina zal overgaan.

‘Van enig vredesproces is momenteel geen sprake. De spanningen tussen Israël en Palestina stijgen met de dag. De tweestatenoplossing verwordt tot een illusie, door een voortdurende bouw in Israëls illegale nederzettingen. Een erkenning van Palestina is nu nodig, als opmaat naar onderhandelingen op voet van diplomatieke gelijkheid tussen beide partijen - onderhandelingen die een stap kunnen zijn naar het realiseren van een tweestatenoplossing’ aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

Hoewel de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) al zesentwintig jaar geleden, in 1988, een tweestatenoplossing accepteerde, is een Palestijnse staat nog verre van een realiteit. Onderhandelingen onder aansporing en leiding van de Amerikanen hebben de afgelopen decennia nergens toe geleid, terwijl Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden zich al die tijd verder heeft verdiept. Een tweestatenoplossing raakt van de radar. Een erkenning van Palestina, in Nederland en daarbuiten, versterkt de Palestijnse positie. Het geeft de Palestijnse Autoriteit de diplomatieke steun om met de Israëlische regering te onderhandelen op basis van gelijkheid, en geeft een impuls aan het idee dat via de diplomatieke, geweldloze weg aan een onafhankelijk Palestina vorm kan worden gegeven - van belang zeker nu er sprake is van een toenemende geweldsspiraal.

‘Een erkenning van Palestina waarborgt tevens het voortbestaan van de staat Israël. Dat is de reden waarom de afgelopen maanden honderden Israëli’s, waaronder schrijver David Grossman en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman, zich voor erkenning hebben uitgesproken in oproepen aan verschillende Europese parlementen’ aldus Jaap Hamburger. ‘Nederland bedrijft illusiepolitiek door vast te houden aan de manier waarop vredesonderhandelingen de afgelopen jaren zijn gevoerd en te menen dat zo een rechtvaardig resultaat en een levensvatbaar Palestina bereikt zullen worden. Nederland, en Europa, hebben de kans een nieuwe, positieve wending te geven aan het vredesproces door juist nu Palestina te erkennen. Het strategische moment waar Koenders aan refereert is zeven maanden geleden al aangebroken, toen de Amerikaanse vredesinspanningen op niets bleken te zijn uitgelopen’.

Laatste persberichten