logo

Blog: Normalisatie van een illegale blokkade is een verkeerd signaal

21-07-2015 17:35

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders was op driedaags bezoek in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Afgezien van de gebruikelijke vrome wensen over hervatting van ‘de vredesonderhandelingen’ kwam Koenders niet met lege handen aanzetten. Hij bood een tweede scanner aan, betaald door Nederland, die de goederenstroom uit Gaza moet controleren en zo de export vanuit dat gebied naar de Westbank moet bevorderen. Dit cadeau schonk Nederland weliswaar officieel aan de Palestijnse Autoriteit, maar Israël krijgt, net als over de eerste scanner, de controle. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de plaatsing van de eerste scanner ertoe geleid dat het aantal vrachtwagens dat Gaza verliet is gestegen. De statistieken van de VN laten echter geen substantiële verhoging van de export uit Gaza zien, weet het NRC te melden.

Gaza heeft sinds de ontmanteling van de Israëlische nederzettingen in 2005, toen na 38 jaar bezetting, te maken met een economische blokkade. Onder mensenrechtenorganisaties en juristen bestaat een brede consensus dat door de effectieve controle van luchtruim, zee en landgrenzen Gaza onder internationaal recht nog steeds te beschouwen valt als ‘bezet gebied’. Israël beroept zich sinds de terugtrekking op het standpunt dat Gaza soeverein buitenlands gebied is. In dat kader moet het doneren van scanners opmerkelijk worden geacht. Regeerakkoord na regeerakkoord wordt betoogd dat Nederland het bevorderen van de internationale rechtsorde als een kernpunt van het buitenlands beleid ziet. Door deze scanners, die formeel dan wel aan de Palestijnen worden geschonken, maar de facto voor Israël bedoeld zijn, werkt Nederland mee om een nog effectievere controle uit te oefenen over de goederenstroom vanuit Gaza.

Op 16 juli vertelde een hoge officier in de Gaza-divisie van het Israëlische leger aan de krant Haaretz dat de IDF (Israeli Defense Forces) plannen heeft voor een nog ondoordringbaarder hek rond Gaza, met als doel om het voor personen nog moeilijker te maken om naar binnen of buiten te gaan. Dit maakt van Gaza een nog hermetischer afgesloten gevangenis dan het nu al is, met Nederlandse scanners als onderdeel van de bewaking en controle.

Koenders drong, naast de hervatting van ‘vredesonderhandelingen’ aan op hereniging van de Palestijnse politieke bewegingen Fatah en Hamas. Daarmee gaat hij voorbij aan het feit dat er vorig jaar een eenheidsregering was gevormd en deze ook erkend was door de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dit was tegen het zere been van Israël en het leidde uiteindelijk niet tot vredesonderhandelingen. Sterker nog, het bleek de opmaat voor operatie ’Protective Edge’, tot nu de laatste van vele militaire operaties die de Gazanen sinds de ontmanteling van de nederzettingen te verduren hebben gehad. In deze operatie werden 18000 Palestijnse huizen vernietigd tegenover 1 huis in Israël. De trage wederopbouw van Gaza stemt Koenders weliswaar bezorgd, maar ‘er moet wel rekening gehouden worden met de legitieme veiligheidsbelangen van Israël’. De enige legitieme zorgen die de Palestijnen mogen hebben lijken volgens Koenders van economische en politieke aard te zijn, alsof Palestijnen niet minstens eenzelfde prioriteit aan veiligheid zouden behoeven.

”Zonder integratie tussen de Westelijke Jordaanoever en Gaza zal een twee-statenoplossing niet van de grond komen”, aldus de minister. Daarin heeft hij dan weer gelijk en juist daarom is het zo van belang dat de grenzen van Gaza opengaan. Het plaatsen van scanners die de illegale economische blokkade normaliseren en de macht van Israël over het Palestijnse leven weer verder versterken is dan een verkeerd signaal.

Simcha de Vries is vrijwilliger bij Een Ander Joods Geluid.