logo

Ernstige zorgen over gevangenneming Palestijnse kinderen

13-11-2015 12:25

PERSBERICHT

13 november 2015

In een brandbrief aan de Tweede Kamer schrijft de Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap ernstige zorgen te hebben over de verslechterende situatie van Palestijnse kinderen. Ondanks inspanningen van diverse kinderrechtenorganisaties en de Coalitie zelf zijn er geen tastbare verbeteringen zichtbaar en nemen de kinderrechtenschendingen toe. “Derden zoals Nederland hebben onder het internationaal recht een verantwoordelijkheid om hiertegen op te treden”, schrijft de Coalitie. Een scherpe interventie van de Nederlandse regering is daarom hard nodig. In september zaten maar liefst 156 Palestijnse kinderen in militaire detentie.

De Palestijnse Kinderen Coalitie verzoekt de Kamerleden om er bij de minister van Buitenlandse Zaken op aan te dringen dat Nederland een voortrekkersrol neemt in het agenderen van de schendingen. De coalitie raadt concreet aan om actief en zichtbaar toezicht te houden op de militaire rechtbanken waar kinderen moeten voorkomen. Dit houdt in dat de Nederlandse Vertegenwoordiging in Israël en de bezette Palestijnse gebieden de rechtszittingen regelmatig bezoekt. Verder vraagt de Coalitie onder meer om de Nederlandse handel in honden aan Israël tegen te houden die nu nog worden ingezet tegen Palestijnse burgers in de bezette gebieden.

Zorgwekkend zijn de noodmaatregelen die Israël recent heeft genomen waaronder minimumcelstraffen (vier jaar) voor kinderen die stenen gooien en ruimere mogelijkheden voor het toepassen van geweld door politie en militairen. Rechters maken geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen en straffen onschuldige familieleden van stenengooiers met boetes en het intrekken van uitkeringen.

De familie van kinderen die verdacht worden van een steekpartij kunnen te maken krijgen met het afbreken van hun woningen. Ook is besloten dat de politie toestemming krijgt om op mensen te schieten als naar de indruk van een politieagent het leven van een omstander in gevaar is. Voorheen was die toestemming tot schieten er alleen als het leven van een agent in direct gevaar was.

De afgelopen maanden zijn zeker tien kinderen omgekomen door geweld. Ook verloren zes kinderen een oog als gevolg van een schietincident. De Coalitie verwacht dat het aantal incidenten de komende tijd nog verder toeneemt omdat de burgemeester van Jeruzalem burgers oproept om wapens te dragen en te schieten bij het vermoeden van een aanval.

De coalitie – waarin Defence for Children, Een Ander Joods Geluid, gate48, Kairos, Palestine Link, Tadamun, United Civilians for Peace en War Child samenwerken – hoopt dat de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 17, 18 en 19 november 2015 minister Koenders van Buitenlandse Zaken tot actie maant.

Laatste persberichten