logo

Kort interview: Salaam-Shalom over vrede

09-09-2016 10:15

Naast Een Ander Joods Geluid, is er in Amsterdam nog een ander geluid: Salaam-Shalom. Salaam-Shalom is een burgerinitiatief gestart in 2014 door een vriendengroep van moslims en joden. Naast ontmoetingsbijeenkomsten organiseert Salaam-Shalom ook diverse culturele, muzikale en literaire activiteiten. Deze activiteiten zijn bedoeld om mensen dichter bij elkaar te brengen en respect voor elkaar te stimuleren. Door middel van dialoog en respect wordt getracht de trend van haat en racisme te doorbreken. Salaam-Shalom richt zich voornamelijk op Amsterdam. Begin dit jaar kregen ze bijna de titel ‘Amsterdammer van het Jaar’, ze werden tweede.

In dit mini-interview sprak Esther Verhaegh (van Een Ander Joods Geluid) rabbijn Lody van de Kamp, medeoprichter van Salaam-Shalom.

Zou u Salaam-Shalom in een paar zinnen kunnen beschrijven?
“Het is een initiatief van moslims en joden, die elkaar leerden kennen als vrienden. Wij vonden het belangrijk om vast te houden aan deze vriendschappen. We wilden laten zien dat joden en moslims ondanks spanningen in het Midden-Oosten naast en met elkaar kunnen samenleven. Door middel van onze vriendenkring willen we ervoor zorgen dat vriendschappen in stand worden gehouden.”

Wat is jullie doel?
“Ons doel is om het Midden-Oostenconflict niet te importeren naar Amsterdam. Ook willen we de negatieve beeldvorming over moslims en joden bestrijden en laten zien dat joden en moslims vreedzaam met elkaar kunnen samenleven.”

Hoe proberen jullie andere joden en moslims te bereiken?
We richten ons niet specifiek op één groep, maar organiseren bijeenkomsten waar verschillende mensen op af komen.”

Wat betekent vrede voor jullie en hoe zouden jullie het omschrijven?
Vrede betekent dat wij hier (in Amsterdam en omstreken) op een goede manier met elkaar om kunnen gaan, ondanks spanningen. We blijven vasthouden aan vriendschappen.

Raken we door recente ontwikkelingen steeds verder verwijderd van een vreedzame samenleving?
Conflicten en spanningen in het Midden-Oosten lijken ingewikkelder te worden. Niet alleen in Israël, maar ook in omringende landen. Dit heeft onder andere te maken met een gebrek aan visie aan beide kanten. Wij praten vaak over hoe we zouden kunnen bijdragen aan een vreedzame samenleving.”

Hoe ziet u de toekomst voor zich?
Als ik kijk naar de toekomst hier in Amsterdam, dan ben ik optimistisch. Natuurlijk zitten er rotte appels tussen, maar over het algemeen kan er wel gezegd worden dat joden en moslims op een nette manier met elkaar omgaan. Er is sprake van een vruchtbare samenwerking. Wat betreft het Midden-Oosten ben ik minder optimistisch. Er lijkt weinig ruimte voor dialoog en vooruitgang. De partijen die zich wel inzetten voor een vreedzame oplossing lijken weinig kansen te krijgen.”