logo

Toespraak Jaap Hamburger bij de Kristallnachtherdenking

12-11-2016 16:49

Op 9 november vond in de Uilenburger Synagoge de jaarlijkse Kristallnachtherdenking plaats. Voor en na de Kristallnachtherdenking werden Platform Stop Racisme en Uitsluiting, de mensen van de Uilenburger Synagoge en sprekers Jerry Afriye, Janneke Stegeman en Jaap Hamburger behoorlijk onder druk gezet. Er werd echter een waardevolle herdenkingsavond gehouden waarin sprekers openhartig stof tot nadenken gaven en waarin vooral gepleit werd tegen haat zaaien, racisme en uitsluiting. Dat was in 1938 schandalig en dat is het anno 2016 nog steeds.

Voorzitter van Een Ander Joods Geluid Jaap Hamburger sprak (op persoonlijke titel) indringende woorden. Hier kan je zijn toespraak terugluisteren of teruglezen (PDF-bestand).

Onderstaande ingezonden brief is in ingekorte vorm in de Volkskrant geplaatst, door Jaap Hamburger geschreven.

De Kristallnachtherdenking met verreweg de oudste rechten, die namelijk van het ‘Platform Stop Racisme en Uitsluiting’ in de Uilenburgersynagoge moest nog plaatsvinden, op 9 november, of mevrouw Drayer wist daarover tevoren bij EO-radio al veel slechts te melden. ‘Een griezelig links clubje’ dat de herdenking al jaren misbruikte om te keer te gaan tegen Israël. Daar is niets van aan, en als jarenlange bezoeker en supporter van deze herdenking was ik, laat ik maar zeggen, ‘verbaasd’ over de onwetendheid die mevrouw Drayer zo overtuigd ten toon spreidde. Zelfs de naam van het organiserend Platform kon zij in die EO-uitzending niet correct uitspreken, en zij was overduidelijk nooit bij de herdenking aanwezig geweest. Maar wel een oordeel vellen, het voorrecht van de onwetende.

Dit jaar mocht ik zelf op de herdenking in de Uilenburger-sjoel spreken, naast anderen. En nu doet mevrouw Drayer haar zegje warempel opnieuw, in de Volkskrant van 11 november, onder de kop Ideologisch onbenul waarvan je verstand stilstaat. Opnieuw weet zij de naam van het Platform te verhaspelen. En waar zij bij de EO nog orakelde, oreert zij nu achteraf over de herdenking, en weer zonder daarbij aanwezig te zijn geweest. Aan het eind van haar column glijdt zij uit in de modder die zij zelf naar het Platform heeft opgegooid. Ik, wij, zouden daar in de Uilenburgersjoel ‘Trump uitvoerig in het zonnetje hebben gezet’. Dat weet zij, beweert zij, van de website The Post Online (die dat helemaal niet schrijft). Ook hier is dan ook niets van aan. Haar laatste zin in haar column: ”Bij zoveel ideologisch onbenul staat je verstand telkens weer stil”. Ik moet mevrouw Drayer prijzen, voor deze regel. Haar zelfkennis reikt verder dan haar kennis van de herdenking in de Uilenburgersjoel. Inderdaad heeft haar verstand, ideologisch bevangen, stilgestaan.