logo

Israël zelf zal nooit met een oplossing komen

08-01-2017 21:00

Door Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Op 7 januari is dit stuk (in iets gewijzigde vorm) samen met twee andere van andere auteurs, verschenen in Opinie&Debat van NRC Handelsblad.

Hoe moet het verder tussen Israël en de Palestijnen, nu Obama niet voor een enigszins rechtvaardige oplossing heeft kunnen zorgen en zijn opvolger daarin zelfs geen interesse meer toont? Afgaande op zijn uitingen en zijn voorgenomen benoemingen, lijkt Trump bereid een ‘blanco cheque’ te tekenen voor Israël.

Van Israël noch Amerika vallen initiatieven te verwachten die iets beduiden in de richting van ‘een duurzame vrede’. De ‘status quo’ bevoordeelt de sterkste partij, Israël, die de omstandigheden op de grond voortdurend verder ten eigen voordele ombuigt.

Het is tijd voor andere spelers. Ik richt mij hierna op de praktische rol die Nederland kan vervullen, bilateraal en internationaal, voor een snelle beëindiging van de Israëlische koloniale bezetting van Palestina. Twee uitgangspunten dienen daarvoor leidend te zijn.

Het eerste: erken dat Israël nooit meer uit zichzelf de bezetting zal opgeven ten behoeve van een volwaardige Palestijnse staat, territoriaal aaneengesloten, economisch levensvatbaar en politiek onafhankelijk. Alleen druk van buiten kan dat legitieme doel misschien nog bewerkstelligen.

Die druk dient massief, veelomvattend en vooral eenzijdig te zijn, gedacht vanuit het tweede leidende uitgangspunt: het conflict is asymmetrisch. Daartegenover is asymmetrisch handelen vereist. Israël overtroeft en overheerst Palestina op alle gebied, onderdrukt de Palestijnse bevolking en rooft het land onder hun voeten vandaan. Daarom: weinig of geen druk op de zwakste en gedupeerde partij, Palestina.

Regering en politici van Nederland, wat te doen? Verander de eigen mindset, en die van de Nederlandse opiniemakers: twee staten zijn in belang van Palestina èn Israël. Twee staten zijn win-win, en niet: winst voor Palestina en verlies voor Israël.

Stop onmiddellijk alle bilateraal aaien en paaien van Israël. Stimuleer datzelfde in EU-verband en internationaal. Aaien en paaien bestendigt en verankert slechts de bezetting en maakt van Israël een in het eigen gelijk opgesloten, arrogante natie, die zich nergens meer voor wenst te verantwoorden. Israël heeft 70 jaar alle kansen op een enigszins rechtvaardige oplossing gesaboteerd, na ‘Oslo 1993’ in toenemende mate. Bedenk: ‘wie niet horen wil moet voelen’.

Nederland: steek de Rubicon over. Erken Palestina! Maak daartoe mede gebruik van en steun daarbij op het potentieel van de in Europa aanwezige kritische joodse stem. EAJG staat klaar, en wij niet alleen. Het strategische moment voor erkenning van Palestina is gekomen. If not now: when?

Neem het voortouw Nederland, en stimuleer binnen de EU de bilaterale erkenning van Palestina door zo veel mogelijk landen, zolang erkenning door de rechtspersoon EU nog niet haalbaar is. Dring aan op volwaardig lidmaatschap van Palestina van de VN en van alle in aanmerking komende internationale organisaties, zonder uitzondering. Steun de gang van Palestina naar het ICC. Is Den Haag nu hoofdstad van het internationaal recht en is Israël daar aan onderworpen of niet? Nou dan, durf!

Praktiseer en stimuleer het differentiëringsbeleid dat VN/VR resolutie 2334 voorstaat. Maak in alles een hard onderscheid tussen Israël en bezet Palestina. Werk niet mee aan het witwassen van de bezetting door producten toe te laten die afkomstig zijn uit de illegale joodse nederzettingen in Palestijna. Alle nederzettingen daar zijn illegaal.

Tenslotte regering, onderzoek of en zo ja hoe binnen het internationaal recht een sanctiebeleid vorm kan krijgen.

Negeer de immense toorn en de chantage, reëel, diplomatiek, emotioneel en anderszins door Israël en de bezettingslobby hier te lande die geheid zullen volgen. Voor het slagen van chantage zijn twee partijen nodig, onttrek u daaraan. Israël is afhankelijk van Europa, niet omgekeerd. Wees dapper. Breek de ban! In het ultieme belang van Israël! The Holocaust is over’ (woorden van ex-Knesset speaker Avraham Burg). Israël is een ‘gewoon land’, al wonen er joden. En de bezetting? ‘Enough is enough’!