logo

Landroofwet - de strijd is nog niet voorbij

16-02-2017 11:33

Is de Landroofwet de druppel die de emmer heeft laten overlopen? Sinds het Israëlische parlement op 6 februari de zogenoemde Regularisatiewet heeft aangenomen die onteigening van Palestijns land voor de bouw en uitbreiding van nederzettingen met terugwerkende kracht goedkeurt, lijkt de wereld helemaal klaar met Israël. De nederzettingen die gebouwd zijn op particulier Palestijns land zijn hiermee met terugwerkende kracht Israëlisch grondgebied geworden, een overduidelijke schending van het internationaal recht.

Is Israël eigenlijk nog wel een rechtsstaat, vragen politici en burgers binnen en buiten Israël zich af. En: wat kunnen wij doen om onze stem te laten horen, hiertegen te protesteren en Israël te dwingen de wet niet uit te voeren? De politieke reactie vanuit de EU kwam van Hoge Commissaris Federica Mogherini, de EU-minister van Buitenlandse Zaken. Op 7 februari wees zij de wet af. Een paar dagen later besloot Mogherini met een aantal deelnemende EU-landen het halfjaarlijkse overleg tussen de EU en Israël op te schorten. Dit stond gepland voor eind februari en gaat nu niet door. Voor de Ieren was deze wet aanleiding om serieus te starten met de procedure om Palestina te erkennen als staat. Angela Merkel liet ook blijken kwaad te zijn over de Israëlische beslissing. De ontmoeting die gepland stond in mei met premier Netanyahu werd afgezegd.

Een criticus is de Israëlische president Moshe Rivlin, die er vanuit zijn ceremoniële positie zonder politieke macht echter weinig tegen kan doen. In Israël zelf heeft de oppositie de hoop vooralsnog gevestigd op het Hooggerechtshof van Israël, dat wetten toetst. Het Hooggerechtshof kan de Landroofwet afwijzen. Wanneer dit onderwerp op de agenda van de rechters verschijnt, is echter nog niet duidelijk.

Wordt vervolgd.