logo

Identificatiedocumenten in Israël en Palestina

02-03-2017 11:30

Hoe een inwoner van Israël of Palestina wordt genoemd, hangt af van de persoon die je de vraag stelt. Inwoners definiëren hun eigen identiteit. Israëli, Joodse Israëli, Israëlische Jood, Palestijn, Arabische Israëli, Israëlische Arabier, Palestijnse Jood, Joodse Palestijn, Palestijnse Israëli, Israëlische Palestijn, ’48-Arabier of ’48-Palestijn, ’67-Arabier of ’67-Palestijn. Iemands religieuze achtergrond is in dit rijtje nog niet meegenomen: jood, moslim, christen, druus, baha'i. 

Binnen Israël wordt onderscheid gemaakt tussen burgerschap en nationaliteit (‘citizenship’ en ‘nationality’). Het burgerschap (‘citizenship’) van burgers van Israël wordt als ‘Israëlisch’ geregistreerd. De nationaliteit wordt onder andere omschreven als ‘Joods’, ‘Arabisch’ of ‘Druus’. Er bestaat dus geen Israëlische nationaliteit, alleen Israëlisch burgerschap. Elke inwoner van Israël en Palestina wordt daarnaast door de Israëlische overheid geregistreerd naar identiteit; deze bureaucratische identiteit definieert iedereen als staatsburger of ingezetene en in etnische, religieuze en ‘gebieds’termen. Deze bureaucratische identiteit is een allesbepalende factor in het leven van elke inwoner. Zij bepaalt bijvoorbeeld hoe vrij men is om een huwelijk aan te gaan, of men onder de dienstplicht valt, welke sociale zekerheid geldt, of men binnen Israël en Palestina vrij mag reizen of niet, hoe makkelijk men naar het buitenland kan reizen en daarvandaan kan terugkeren en of men zich binnen Israël mag vestigen. Mede op basis van informatie op de ID-kaart, kan Israël de levens van Palestijnen op individueel en collectief niveau beheersen, Palestijnen individueel of collectief straffen en verbannen.

Dit is een facet van het dagelijks leven in Israël/Palestina dat relatief onbekend is. Dit factsheet wil hierin duidelijkheid aanbrengen. Download hier het factsheet 'Identificatiedocumenten in Israël en Palestina'.