logo

Opinies

10-10-2017 20:22

Hè hè, het regeerakkoord is gepresenteerd! Eindelijk kan iedereen lezen welke plannen de vier coalitiepartijen hebben bedacht. Snel doorscrollen naar hoofdstuk 4, Nederland in de wereld en naar paragraaf 4.1, Buitenlands beleid. Het verhaal deed de ronde dat er zes weken is onderhandeld over het bullet point over Israël en Palestina. Dat zorgde voor hooggespannen...

20-09-2017 11:08

Volgens de Joodse jaartelling breekt vanavond het jaar 5778 aan, traditioneel Genevieve met de rituelen van Rosj Hasjana. Iedereen die zich hierdoor geïnspireerd weet en deze dagen viert wensen wij van harte een Sjana Tova oe'Metoeka, een goed en zoet jaar.

Als organisatie kan Een Ander Joods Geluid terugkijken op een prima tijd. Maar in Israël en Palestina hebben wij het zoet in het...

23-08-2017 17:09

De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen, zegt het spreekwoord. Een goed voorbeeld is de resolutie die het Europees Parlement 1 juni 2017 aannam om de bestrijding van antisemitisme te ondersteunen. In de resolutie waren enkele verstandige wensen van het parlement opgenomen over steun aan nationale organisaties in de EU-landen die zich bezig houden met anti-racistisch onderwijs....

18-07-2017 10:27

Onderstaande brief heeft Een Ander Joods Geluid naar de Israëlische ambassadeur in Den Haag, Aviv Shir-On gestuurd.

De brief is onderdeel van een internationale online campagne van SISO - Save Israel Stop the Occupation, waar EAJG onderdeel van is. Delegaties uit joodse gemeenschappen in de wereld hebben de Israëlische ambassade bezocht of door middel van een brief benaderd. In de brief...

24-04-2017 20:35

We berichtten eerder over onze Duitse zusterorganisatie JS, Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, die eind oktober 2016 te horen kreeg van hun bank, de Bank für Sozialwirtschaft AG (BfS), dat de rekening van de organisatie per 1 januari 2017 zou worden opgeheven. In eerste instantie was het niet duidelijk wat de reden was voor...

05-04-2017 07:57

Pesach begint op maandagavond 10 april. De viering van Pesach herinnert Joden over de hele wereld aan de uittocht van het Joodse volk uit de slavernij in Egypte. In de Joodse traditie is het vijftigste jaar een jubileumjaar, een jaar van vrijheid. In Leviticus 25-10 staat: “Elk vijftigste jaar moeten jullie vieren als een speciaal jaar. In dat jaar moeten alle slaven in het land vrijgelaten...