logo

Publicaties EAJG

23-05-2014 12:21

Eind april 2014 kondigden de Palestijnse fracties Hamas en Fatah aan een nieuwe poging te ondernemen om tot verzoening en, in het verlengde daarvan, tot een Palestijnse eenheidsregering te komen. De poging werd naar buiten gebracht in de week dat vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, onder Amerikaanse leiding, zonder tastbaar resultaat tot een einde kwamen. Een Ander...

09-05-2014 16:42

2013 was wederom een productief jaar voor Een Ander Joods Geluid, en een jaar waarin we kleine stappen voorwaarts maakten. Zowel als organisatie als in het publieke debat over Israël, Palestina en de bezetting. In dit jaarverslag zetten we de schijnwerper op de meest spraakmakende activiteiten in het afgelopen jaar. Dankzij de bijdrage van onze achterbanners en verschillende fondsen hebben wij...

10-04-2014 13:55

In het kader van de recente gesprekken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit om tot een raamakkoord voor verdere vredesonderhandelingen te komen, heeft de Israëlische regering onder leiding van premier Benjamin Netanyahu geëist dat de Palestijnen Israël dienen te erkennen ‘als Joodse staat’. President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas wijst deze eis vierkant af. Een Ander Joods...

20-02-2014 15:50

Please find here the booklet published by EAJG for the symposium Action speaks louder than words.

Naar aanleiding van het symposium Action speaks louder than...

07-11-2013 10:14

Een Ander Joods Geluid publiceert vandaag, 7 november, in de week dat Rutte II haar eerste verjaardag viert, een rapport waarin het Israël-Palestina-beleid van het kabinet onder de loep wordt genomen. “Is het beleid op dit dossier evenwichtiger geworden ten opzichte van Rutte I? Ja. Maar het kabinet kan nog veel meer doen om daadwerkelijk bij te dragen aan vrede...

24-10-2013 08:48

In juli 2013 publiceerde de Europese Commissie nieuwe richtlijnen die financiële steun van de Europese Commissie aan (activiteiten in) Israëls nederzettingen verbieden. 

Een Ander Joods Geluid ziet de nederzettingenrichtlijnen als de concrete invulling van wat al lange tijd staand beleid is van de EU: de nederzettingen zijn illegaal en de EU heeft een verplichting om niet bij...