logo

Nieuw

[EAJG activiteiten]
Daphne Meijer schreef een artikel in De Brug, het kwartaalblad van SIVMO, over pinkwashing, de Israëlische inzet van LHTBQI-rechten als propagandamiddel. Pinksashing is meer dan het aantrekken van de gay toerist naar Tel Aviv.
[EAJG activiteiten]
Verklaring van 36 Joodse organisaties over de beschuldiging van antisemitisme jegens iedereen die BDS ondersteunt. Sommige van de ondertekenaars onderschrijven BDS volledig, andere - zoals EAJG - doen dat niet. Het gaat om het principe dat BDS niet als antisemitisme kan worden weggezet.
[EAJG activiteiten]
Verklaring van 36 Joodse organisaties over de beschuldiging van antisemitisme jegens iedereen die BDS ondersteunt. Sommige van de ondertekenaars onderschrijven BDS volledig, andere - zoals EAJG - doen dat niet. Het gaat om het principe dat BDS niet als antisemitisme kan worden weggezet.
[Acties]
Samen met United Civilians for Peace en The Rights Forum heeft EAJG vrijdag 6 juli een oproep gedaan aan de Tweede Kamerfracties van CU, CDA, PvdA, D66, GL, SP en DENK om het kabinet te verzoeken om met diplomatieke druk op Israël de ontruiming en sloop van Abu Nuwar en Khan el Ahmar te helpen voorkomen.
[Blog]
Recensie van het boek van Derk Walters. 'Ronduit verfrissend is het om te lezen hoe Walters niet vanuit een academische achtergrond of een persoonlijke emotionele band, maar vanuit het perspectief van een journalist met gezond verstand schrijft.'
[EAJG activiteiten]
In de zomer valt alles stil en gebeurt er niets? Nee hoor.

+972 Magazine:

Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict.