logo

Nieuw

[Publicaties EAJG]
Gisteren ontving de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken een petitie met het verzoek de IHRA-definitie wettelijk te verankeren. Anticiperend stuurde EAJG alvast een brief. Leuk detail: deze zelfde petitie was een paar maanden geleden ook al aangeboden, aan de commissie BuZa.
[Opinies]
Bestuur, staf en Comité van Aanbeveling van Een Ander Joods Geluid zijn diep geschokt door het recente tragische overlijden van Evelien Gans. Bestuurslid András Krahl tekent zijn gedachten op.
[Opinies]
Predikant Henri Veldhuis, bestuurslid van The Rights Forum, was een goede vriend-op-afstand van EAJG.
[EAJG activiteiten]
Verklaring van 36 Joodse organisaties over de beschuldiging van antisemitisme jegens iedereen die BDS ondersteunt. Sommige van de ondertekenaars onderschrijven BDS volledig, andere - zoals EAJG - doen dat niet. Het gaat om het principe dat BDS niet als antisemitisme kan worden weggezet. Met 2 updates.
[Opinies]
Verklaring van EAJG over de Wet op de Joodse natie-staat

+972 Magazine:

Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict.