logo

Nieuw

[Opinies]
Bestuur, staf en Comité van Aanbeveling van Een Ander Joods Geluid zijn diep geschokt door het recente tragische overlijden van Evelien Gans. Bestuurslid András Krahl tekent zijn gedachten op.
[Opinies]
Predikant Henri Veldhuis, bestuurslid van The Rights Forum, was een goede vriend-op-afstand van EAJG.
[EAJG activiteiten]
Verklaring van 36 Joodse organisaties over de beschuldiging van antisemitisme jegens iedereen die BDS ondersteunt. Sommige van de ondertekenaars onderschrijven BDS volledig, andere - zoals EAJG - doen dat niet. Het gaat om het principe dat BDS niet als antisemitisme kan worden weggezet. Met 2 updates.
[Opinies]
Verklaring van EAJG over de Wet op de Joodse natie-staat
[EAJG activiteiten]
Daphne Meijer schreef een artikel in De Brug, het kwartaalblad van SIVMO, over pinkwashing, de Israëlische inzet van LHTBQI-rechten als propagandamiddel. Pinksashing is meer dan het aantrekken van de gay toerist naar Tel Aviv.
[EAJG activiteiten]
Verklaring van 36 Joodse organisaties over de beschuldiging van antisemitisme jegens iedereen die BDS ondersteunt. Sommige van de ondertekenaars onderschrijven BDS volledig, andere - zoals EAJG - doen dat niet. Het gaat om het principe dat BDS niet als antisemitisme kan worden weggezet.

+972 Magazine:

Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict.