logo

Nieuw

[EAJG activiteiten]
Een Ander Joods Geluid, opgericht in 2001, was nooit van plan zich te richten op antisemitisme. Zeventien jaar later valt er ook voor EAJG niet aan dit onderwerp te ontkomen. Lees hier een update over recente ontwikkelingen en publicaties.
[Acties]
Het bloedbad in Gaza aan de vooravond van Pesach laat EAJG niet ongemerkt passeren. EAJG ondertekende de brief die 24 organisaties hebben gestuurd naar premier Rutte, minister Blok en de fractievoorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer.
[Acties]
Hier zijn al onze reacties te vinden op het Joods Akkoord. Recent toegevoegd: Jaap Hamburgers opiniestuk in NRC Handelsblad van 30 maart.
[Acties]
De Palestijnse Kinderrechten Coalitie, waar EAJG deel van uitmaakt, is een petitie gestart om aandacht te vragen voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen.
[EAJG activiteiten]
Woensdag 21 februari komt een motie in stemming waarin het Nederlandse kabinet wordt gevraagd zich uit te spreken voor de vrijlating van Ahed Tamimi. De Palestijnse Kinderrechten Coalitie heeft een brief verstuurd aan de Kamer met de vraag dit te steunen.
[Blog]
Simcha de Vries is geen voorstander van het voorstel van de ChristenUnie om racistisch geweld zwaarder te bestraffen.

+972 Magazine:

Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict.