Search
Close this search box.

Een Ander Joods Geluid

Over ons

Missie & visie van Een Ander Joods Geluid

EAJG wil werken aan een ander Israël, dat:

 • de internationale rechtsorde en de universele mensenrechten respecteert
 • zijn belang voor de Joodse gemeenschappen in de wereld definieert in termen van menswaardigheid en mensenrechten en aan deze rechten een absolute waarde toekent.

 

Dat betekent dat Israël:

 • zijn rol als bezetter beëindigt
 • stopt met de schendingen van mensenrechten binnen en buiten zijn grenzen
 • zijn inwoners zowel naar wet als beleid als gelijkwaardige en gelijkgerechtigde burgers behandelt en daarin geen onderscheid maakt naar religie en af- of herkomst
 • zijn lidmaatschap van of deelname aan internationale organen verdient op basis van het hanteren van de regels, normen en waarden van die organen.

 

Waar we staan:

Een Ander Joods Geluid wil de stem zijn van die Joden, die zich actief willen inzetten voor dat andere Israël vanuit:

 • verbondenheid met en daarom bezorgdheid over Israël, zijn toekomst en zijn voortbestaan
 • de Joodse humanitaire traditie en geschiedenis
 • hun onbehagen met een Israël dat zegt te spreken en te handelen namens en in het belang van alle Joden in de wereld.

 

Waar we naar toe willen:

Een Ander Joods Geluid:

 • focust op het Israëlisch-Palestijnse conflict en de situatie in Israël
 • mengt zich in zaken die daarmee samenhangen of die door anderen daarbij in het debat worden betrokken
 • toont zich solidair met de slachtoffers van het conflict
 • wil zijn bereik verbreden en versterken.

Statement of Principles

Het Comité van Aanbeveling van EAJG bestaat uit:

 • Hedy d’Ancona
 • Felix Rottenberg
 • Dieuwertje Blok
 • Marjan Sax

 

Het bestuur van Een Ander Joods Geluid bestaat uit:

 • Jaap Hamburger (voorzitter)
 • Dennis Beckers
 • Moshe Gilula
 • Martine Groen
 • Andras Krahl
Historie EAJG

Een Ander Joods Geluid (EAJG) is ontstaan uit onvrede over de wijze waarop debat en meningsvorming over Israël in Joodse kring plaatsvinden. Kritiek op Israël wordt vertaald als: tegen Israël. Elke vorm van begrip voor de Palestijnen betekent per definitie: tegen Israël. Velen binnen de Joodse gemeenschap houden hun mond of staan onvoorwaardelijk en ongenuanceerd achter nagenoeg alle officiële Israëlische regeringsstandpunten.

De buitensporige reactie van Israël op de Tweede Intifadah, zowel in de bezette gebieden als in Israël zelf, deed een aantal Joden besluiten hierover publiekelijk verontwaardiging uit te spreken. Dit initiatief vond veel weerklank. Vele Joden betuigden hun adhesie met de oproep in de advertenties van Een Ander Joods Geluid en velen bezochten de eerste openbare bijeenkomst op 14 januari 2001.

Uit de kring van ondertekenaars van het manifest trad een aantal mensen naar voren: het organiserend comité, dat dit andere Joodse geluid wilde uitdragen en initiatieven wilde ontplooien die daarvoor nodig waren. Uit dit organiserend comité is de stichting Een Ander Joods Geluid ontstaan, opgericht in het voorjaar van 2001 op basis van de volgende beginselverklaring, waarvan de kern in haar statuten is vastgelegd.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op via de telefoon, mail of het contactformulier.