In memoriam Ido Abram

Eenanderjoodsgeluid12

Dossier: 

Kritische stemmen in Israël en daarbuiten

Maandagavond 14 januari 2019 is Ido Abram op 78 jarige leeftijd overleden. Voor een uitgebreide levensloop van Ido verwijs ik naar de link van Jonet: https://jonet.nl/wetenschapper-ido-abram-78-overleden/

Er is door ons met Ido vele malen van gedachten gewisseld over het Israëlisch Palestijns conflict. Afgaand op zijn opvattingen hierover, mochten wij hem beschouwen als iemand die niet ver van EAJG afstond. Wij hebben veel respect voor zijn opstelling inzake het Israëlisch-Palestijnse conflict en herkennen onszelf daarin in vele opzichten. Ido heeft een mooie bijdrage geschreven in de in 2003 uitgekomen EAJG-bundel.

Mijn mede-bestuurslid Andras Krahl herinnert zich nog dat Ido begin jaren 90 de Seder-avond van Blanes heeft geleid waarbij de organisatoren ook de toenmalige PLO-vertegenwoordiger, Leila Shahid, hadden uitgenodigd. Zij vond dat heel bijzonder. Zijn opvattingen over ‘jodendom als permanent leren’ en zijn nadruk op de omgang met teksten als basis voor kritisch onderzoek en discussie – beslist niet als dogma’s – vinden wij zeer inspirerend. Zijn ‘schijf van vijf’ van de naoorlogse Joodse identiteit in Nederland vormde een werkbare, pragmatische grondslag voor verdere verkenning.

Wij wensen Debby zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Mede namens bestuur en staf,

Raymond Nethe

Lees meer blogberichten